Do pobrania

WODA I ŚCIEKI

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Babimost
Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
Wniosek i zasady instalacji podlicznika
Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej z oświadczeniem

BADANIA WODY

2021-04-19 SUW Babimost
2021-04-19 SUW Kolesin
2021-01-25 SUW Babimost
2021-01-25 SUW Kolesin
2020-10-19 SUW Babimost
2020-10-19 SUW Kolesin
2020-07-14 SUW Babimost
2020-07-14 SUW Kolesin
2020-04-20 SUW Babimost
2020-04-20 SUW Kolesin

2019-09-26 SUW Babimost
2019-09-26 SUW Kolesin
2019-06-06 SUW Babimost
2019-06-06 SUW Kolesin

ODPADY
Wzór deklaracji
Jak segregować?
Regulamin PSZOK

INFORMACJE O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, POZIOMACH RECYKLINGU, PSZOK-u, ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ADRESACH ZBIERANIA ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH ZA 2020 ROK

NOWE!!! Harmonogramy obowiązujące w 2021 roku