Do pobrania

WODA I ŚCIEKI

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Babimost
Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
Wniosek i zasady instalacji podlicznika
Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej z oświadczeniem

BADANIA WODY

2019-09-26 SUW Babimost
2019-09-26 SUW Kolesin
2019-06-06 SUW Babimost
2019-06-06 SUW Kolesin

ODPADY
Wzór deklaracji
Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w 2020 roku
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w 2020 roku
Jak segregować?
Regulamin PSZOK