Do pobrania

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Informacja.
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Babimost.
Oświadczenie do wniosku.

WODA I ŚCIEKI

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Babimost
Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki
Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki – decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
Wniosek i zasady instalacji podlicznika
Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej z oświadczeniem

BADANIA WODY

26.02.2024 SUW Babimost
02.04.2024 SUW Kolesin

14.11.2023 SUW Babimost
14.11.2023 SUW Kolesin

12.09.2023 SUW Kolesin
12.09.2023 SUW Babimost

16.05.2023 SUW Babimost
16.05.2023 SUW Kolesin

ODPADY
Wzór deklaracji
Jak segregować?
Regulamin PSZOK

NOWE!!! Harmonogramy obowiązujące w 2024 roku

*****