Do pobrania

WODA I ŚCIEKI

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Babimost
Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
Wniosek i zasady instalacji podlicznika
Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej z oświadczeniem

BADANIA WODY

2020-04-20 SUW Babimost
2020-04-20 SUW Kolesin

2019-09-26 SUW Babimost
2019-09-26 SUW Kolesin
2019-06-06 SUW Babimost
2019-06-06 SUW Kolesin

ODPADY
Wzór deklaracji
Jak segregować?
Regulamin PSZOK
Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów i ścieków

NOWE!!! Harmonogramy obowiązujące od 01.04.2020