Do pobrania

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Informacja.
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Babimost.
Oświadczenie do wniosku.

WODA I ŚCIEKI

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Babimost
Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki
Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki – decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
Wniosek i zasady instalacji podlicznika
Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej z oświadczeniem

BADANIA WODY

12.09.2023 SUW Kolesin
12.09.2023 SUW Babimost

16.05.2023 SUW Babimost
16.05.2023 SUW Kolesin

ODPADY
Wzór deklaracji
Jak segregować?
Regulamin PSZOK

NOWE!!! Harmonogramy obowiązujące w 2023 roku

Rejestr działalności regulowanej

*****

INFORMACJE O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, POZIOMACH RECYKLINGU, PSZOK-u, ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ADRESACH ZBIERANIA ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH