Do pobrania

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Informacja.
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Babimost.
Oświadczenie do wniosku.

WODA I ŚCIEKI

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Babimost
Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki
Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki – decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
Wniosek i zasady instalacji podlicznika
Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej z oświadczeniem

BADANIA WODY

2021-10-19 SUW Babimost
2021-10-19 SUW Kolesin
2021-04-19 SUW Babimost
2021-04-19 SUW Kolesin
2021-01-25 SUW Babimost
2021-01-25 SUW Kolesin
2020-10-19 SUW Babimost
2020-10-19 SUW Kolesin
2020-07-14 SUW Babimost
2020-07-14 SUW Kolesin
2020-04-20 SUW Babimost
2020-04-20 SUW Kolesin

2019-09-26 SUW Babimost
2019-09-26 SUW Kolesin
2019-06-06 SUW Babimost
2019-06-06 SUW Kolesin

ODPADY
Wzór deklaracji
Jak segregować?
Regulamin PSZOK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK INFORMACJE O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, POZIOMACH RECYKLINGU, PSZOK-u, ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, ADRESACH ZBIERANIA ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH ZA 2021 ROK

NOWE!!! Harmonogramy obowiązujące w 2022 roku

Rejestr działalności regulowanej