Partnerstwo

Odwiedziny delegacji z Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście w ramach współpracy międzynarodowej w zakładzie Spremberger Wasser-und Abwasserzweckverband SWAZ w Sprembergu.

W dniach 06.09 – 08.09.2019 r. w Spremberg, w ramach projektu „Wyzwania związane ze zmianami strukturalnymi w Niemczech (Łużyce) i w Polsce oraz ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie zakładów wodno-kanalizacyjnych w Sprembergu i Babimoście” odbyły się warsztaty partnerskich zakładów komunalnych z Babimostu i Sprembergu. Była to kontynuacja długotrwałej współpracy polsko-niemieckiej pomiędzy naszymi zakładami. Po raz pierwszy zakład SWAZ wykorzystał w tym roku fundusze unijne Euroregionu „Sprwa-Nysa-Bóbr”.

27 uczestników uczestniczyło w trzydniowym seminarium. Okazało się, że zmiany strukturalne dotykają zarówno Polskę, jak i Niemcy, ale dotyczą innych problemów. Problemy te zostały szeroko omówione w ramach wymiany doświadczeń. W niedzielę 08.09.2019 r. odbył się punkt kulminacyjny seminarium. Uczestniczyła w nim pani Herntier, burmistrz Spremberga, która przedstawiła uczestnikom seminarium konsekwencje dla regionu wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego. Energia ta ma zostać zastąpiona energią wytwarzaną przez Odnawialne Źródła Energii na Łużycach do 2038 r. To wymusi zmiany strukturalne w regionie. Poinformowała o swojej pracy przy projekcie „Project Referenzkraftwerk Lausitz”, który zakłada wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w elektrowni wodorowej. Zostanie on zbudowany na terenie przemysłowym „Schwarze Pumpe”.

Oprócz wykładu technicznego, odwiedzono zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Döbern. Zwiedzono kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, zapoznano się ze stanem lokalnej flory i fauny na terenach pokopalnianych. W ramach integracji były kręgle i wizyta na festiwalu w Forst. Warsztaty należy uznać za bardzo udane i wnoszące wiele nowych wiadomości dla partnerskich zakładów. Forst. Warsztaty należy uznać za bardzo udane i wnoszące wiele nowych wiadomości dla partnerskich zakładów.