PSZOK

Mieszkańcy gminy Babimost mogą nieodpłatnie, po okazaniu dokumentu tożsamości dostarczyć do PSZOK-u posegregowane odpady.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Babimoście

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwane dalej „PSZOK”.

  1. PSZOK znajduje się w Babimoście przy ul. Kargowskiej (przy oczyszczalni ścieków).
  2. PSZOK w Babimoście jest czynny:

Wtorek – 1000 – 1600                         Sobota – 900 – 1400