Aktualności

UWAGA !!!

Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście informuje, że od dnia 16.03.2020 r. pojawią się utrudnienia związane z bezpośrednią obsługą interesantów w Zakładzie Usług Komunalnych w Babimoście. W związku z tym apeluje się o ograniczanie wizyt do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także telefonicznie.

Nr tel.: 68 351 2177

E-mail: odpady@zukbabimost.pl

UWAGA!!!
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2019. poz. 2010) od 1 kwietnia wchodzi ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych zarządcy nieruchomości, na których są zbierane odpady w sposób zmieszany, zobowiązani są do złożenia deklaracji zmieniającej sposób gromadzenia odpadów na SELEKTYWNY w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2020 r. Deklarację można złożyć osobiście lub pocztą na adres: Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost. Druki deklaracji wraz z klauzulą informacyjną dostępne są na stronie http://www.zukbabimost.pl/do-pobrania/

**************************************

UWAGA!!! Zakład Usług Komunalnych w Babimoście informuje, iż od 1. września 2019 roku obowiązują nowe numery indywidualnych kont bankowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi – śmieci.

**************************************

Obowiązujące taryfy na wodę i ścieki